Mook

Buurtzorg Mook

Buurtzorg Mook bestaat uit 6 vrouwen die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor U klaar staan! Wij bieden verzorging ( niveau 3 ) en verpleging (niveau 4 en 5 ) thuis en stellen de cliënt en zijn omgeving centraal. Ook begeleiden wij cliënten bij het herstel of tijdens het ziekteproces. Samen met de cliënt en zijn omgeving onderzoeken wij wat er nodig is. Dit geeft veel continuïteit in contact met de cliënt. Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams waardoor er nauwelijks overhead uren zijn. Ook ontstaan er kortere lijnen met andere disciplines in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en de gemeenten. Wij leveren zorg in de gebieden Mook, Molenhoek, Plasmolen en Middelaar. ......................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. VERANDERINGEN IN fINANCIERING 2015,...................................................................................................................................... Vanaf 2015 verandert er veel in de financiering van de zorg. Nu wordt alle zorg nog gefinancierd door de zorgkantoren vanuit de AWBZ. Vanaf 2015 krijgt Buurtzorg betaald via de Zorgverzekeraars en het zorgkantoor. We leveren als Buurtzorg voornamelijk verpleging en persoonlijke verzorging. Hiervoor zijn met ALLE zorgverzekeraars contracten afgesloten. Deze zorg wordt vanaf 1 januari gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Voor deze zorg hoeft de cliënt geen eigen bijdrage te betalen via het CAK en een en ander gaat ook niet ten koste van het eigen risico van de cliënt. De Medisch Specialistische Verpleging Thuis wordt in 2015 op dezelfde manier geleverd en gedeclareerd als in 2014. Er gaat op dit gebied dus aardig wat veranderen maar , Buurtzorg blijft gewoon dezelfde zorg leveren!

Wilt u meer weten over Buurtzorg Mook, neem dan contact met ons op.
06 - 83214201
mook@buurtzorgnederland.com